Toll & regulatsioonid

Sticky DHLacdion Menu

Toll & Regulatsioonid

1 Toll

+

Toll on riigiasutus, mille põhilisteks ülesanneteks kuuluvad riiki sisseveetavatelt kaupadelt riigimaksude kogumine, tollijärelevalve teostamine nii riigipiiril kui ka sisemaal ning väliskaubanduseks vajalike tegevuslubade väljastamine..

Kuigi DHL Express ei saa tollitoiminguid otseselt mõjutada, on meil laiahaardeline kogemus, mis aitab hõlbustada saadetiste sujuvat vormistamist.

Uuri hoolikalt läbi nende riikide tollinõuded, kuhu plaanid eksportida enne saatmist. Samamoodi on oluline teada oma riigi importnõudeid, kui tellid midagi välismaalt.

2 Tollimaksud ja tasud

+

Tollimaks on Euroopa Liidu õigusaktidega kehtestatud riiklik maks, mille isik või äriühing peab tasuma, kui ta impordib kaupa Euroopa Liitu (imporditollimaks) kolmandatest riikidest (riigid, mis ei ole ELi liikmesriigid).

Tollimaksude arvutamine sõltub saadetise deklareeritud väärtusest. Tollimaksud rakendatakse liiduvälise kauba importimisel Euroopa Liitu. Tollimaksumäärad kehtestatakse liidu ühisest kaubanduspoliitikast lähtudes ning maksumäärad sõltuvad kaupade klassifitseerimisest, väärtusest, tootmismahust, seotud veokuludest ning päritoluriigist.

Tollimaksude ja maksude tasumine on sageli saaja kohustus. Kohaletoimetamise kiirendamiseks võtab DHL Express tolli nimel ühendust vastuvõtjaga makse korraldamiseks. Lisaks pakub DHL Express võimalust ka tasuda tollimaksud saatjal.

Uuri tollivormistuse nõuandeid

3 Kaubanduseeskirjade vastavus

+

Kaubanduseeskirjade järgimine on kohtustuslik mis tahes riigis, kuhu te ekspordite või impordite.

DHL Express järgib kõrgeid vastavusstandardeid, et tagada rahvusvaheliste eeskirjade, seaduste ja eetikastandardite järgimine.

Mittevastavuse riskid, mida vältida

Väärtuse alahindamine
Väldi kaupade väärtuse deklareerimist madalamaks kui nende tegelik tehinguline väärtus. Esita oma kaubaarve, mis sisaldab kõiki kaupadega seonduvaid kulusid (kaubad, veokulu, kindlustus jne).

Võltsingud ja piraatkaubad
Võltsitud kaupu müüakse illegaalselt ilma kaubamärgiomaniku loata. Veendu, et Sinu saadetis ei sisaldaks võltsitud kaubamärgiga tooteid, kuna nende vedu on keelatud.

Nimede valesti deklareerimine
Kauba saatja või saaja mittetäieliku või ebatäpse nime ning aadressi esitamine võib kaasa tuua viivitusi. Esita oma dokumentides alati saatja ja saaja tõeline täisnimi, õige aadress jne

Mittevastav kaubakirjeldus
Viivituste vältimiseks veendu, et õiged sisukirjeldused vastaksid kauba olemusele. Ära kindlasti kasuta üldisi kirjeldusi.

9 Ohtliku kauba klassi
Kui on vajadus saata ohtlikku kaupa, räägi tarnenõuetest oma kontohalduriga.
DHL Express ei transpordi

Lõhkeained

DHL Express ei transpordi

Radioaktiivne materjal

Ainult mitte-nakkuslik

Mürgised ained

Ainult mitte-mürgine

Tuleohtlikud gaasid

Tuleohtlikud vedelikud

Tuleohtlik tahk aine

Oksüdeerivad ained

Söövitavad ained

Muud kaubad

Hea teada
Veendu alati, et väldite kõiki nelja mittevastavusriski.
Veendu alati, et kogu teave, mille esitate DHL Expressile, oleks täpne, täielik ja õigeaegne.
DHL Express ei aktsepteeri ega vea ühtegi saadetist, mis sisaldab võltsitud kaupu.
DHL Express jätab endale õiguse kontrollida dokumente ja saadetisi ning võtta vajalikke meetmeid regulatsioonide järgimiseks.

Uuri lähemalt MyGTS-ist

4 Toodete klassifikatsioon ja HS-koodid

+

Saatedokumentides pead märkima oma kaupade jaoks Harmoneeritud Süsteemi (HS) koodi, et tagada sujuv tollivormistus.

HS-kood on rahvusvaheliselt tunnustatud kaubakategooriate süsteem, mida kasutatakse laialdaselt tollivormistuses.

See klassifitseerib makseid ja tollitariife, kaubanduspoliitikat ning kontrolli ja jälgimist erinevate kaupade jaoks. On tuhandeid erinevaid HS-koode, mida saab kasutada kaupade jaotamiseks.

Kasuta meie globaalsete kaubandusteenuste (MyGTS) tööriista Interaktiivset Klassifikaatorit, et lihtsasti leida HS-koode ning klassifitseerida oma tooteid.

Uuri lähemalt MyGTS-ist

5 Rahvusvaheline tollitööriist MyGTS

+
MyGTS funktsioonid

Kohaletoimetamise kulude hindaja

Arvuta kohaletoimetamise kogukulud, sealhulgas tollimaksud, maksud ja muud tasud, nagu kindlustus ja transport.

Interaktiivne klassifikaator

Leia oma kaupade klassifikatsioonikoodid, sealhulgas HS-kood ASEANi harmoneeritud tariifi nomenklatuurist (AHTN), ekspordikontrolli klassifikatsiooninumbrid (ECCN) ja loendi B number.

Tollinõuete täitmise kontroll

Kontrolli oma saadetiste õigsust vatavalt viimastele kaubandusprotokollidele.

Kaubandusdokumentide raamatukogu

Hangi oma saadetistele vajalikud dokumendid ja vormid.

Riikide võrdlus

Võrdle impordivõimalusi erinevate riikide vahel, et valida endale parim impordiallikas.

Teenuste aruanded, tootekataloog ja aadressiraamat

Salvesta oma saadetise üksikasjad edaspidiseks kasutamiseks ja kiiremaks töötlemiseks.
Uuri lähemalt MyGTS-ist

6 Tollinõuete täitmise kontrollnimekiri

+

Väldi tolli vastavusriskide teket piiriülesel saateteekonnal. Taga oma saadetiste ohutu ja seaduslik saabumine meie kontrollnimekirja abil.