Ohtlikud kaubad

Palun kontrollige enne paki saatmist, et te ei saada keelatud kaupa.

Ohtlikud kaubad (tuntud ka kui ohtlikud materjalid) on kõik ained või materjalid, mis võivad põhjustada põhjendamatut ohtu tervisele, ohutusele ja varale. Ohtlike kaupade kindlakstegemine on esimene samm, et vähendada toote nõuetekohase pakendamise, suhtlemise, käitlemise ja paigutamisega kaasnevaid riske. DHL on väljakujunenud vedaja, kellel on ohtlike kaupade vedamisel märkimisväärne kogemus.

Mida te peate teadma

 • Ohtlike kaupade saatmiseks on saatmiseeskirjad
 • Saatja vastutab seaduste järgimise eest
 • DHL Express ei aktsepteeri kõiki ohtlikke kaupu
 • Ohtlike kaupade saatmiseks peate olema DHL Expressi poolt eelnevalt heaks kiidetud
 • DHL Express aktsepteerib ohtlikke kaupu teatud piirangute ja tingimuste alusel
 • DHL Expressi tuleb teatada saatmise kavatsusest
 • Ohtlike kaupade veo eest lisandub lisatasu

Paljud ohtlike kaupade kategooriasse kuuluvad kaubad sobivad saatmiseks.

DHL Express vastab järgmistele eeskirjadele:

 • IATA kõigi DHL Expressi lennuteenuste jaoks
 • ADR sobib kõikides riikides, kes on ADR'i oma õigusaktides vastu võtnud
 • Muud kohaldatavad siseriiklikud õigusaktid, sõltuvalt saadetise päritolust, transiidist ja sihtkohast

Määrused sisaldavad ohtlike kaupade nõuetekohase pakkimise, kastide märgistamise ja kauba saatedokumentidele deklareerimise erieeskirju.

Nende omadustega kaupu peetakse ohtlikeks (loetelu pole lõplik)

 • Radioktiivne
 • Tuleohtlik
 • Plahvatusohtlik
 • Söövitav
 • Mürgine
 • Oksüdeeruv
 • Nakkuslik
 • Muud reguleeritud materjalid
Elektroonilisi seadmeid, parfüüme ja isegi toidu lõhna- ja maitseaineid võib liigitada ohtlike kaupade hulka. Mõnel materjalil või kemikaalil võivad olla omadused, mis põhjustavad konkreetsetes oludes kahjuliku toimimise. Materjali ohutuskaart või ohutuskaart tootja poolt annab teavet sisu klassifikatsiooni tuvastamiseks.

DHL Express nõuab ohtlike kaupade saatmiseks eelnevat nõusolekut, et tagada kliendikoodi omanike piisav väljaõpe, juhendamine ja ohtlike kaupade saadetiste ettevalmistamine vastavalt kehtivatele eeskirjadele ning DHL Expressi eeskirjadele ja protseduuridele. Kas soovite saada DHL Expressi eelnevalt heakskiidetud kontoks? Meie asjatundlikud eksperdid on siin, et pakkuda professionaalset abi ja juhiseid. Võtke ühendust meie ohtlike kaupade ekspertidega