Mida ei saa saata

Palun kontrollige enne paki saatmist, et te ei saada keelatud kaupa.

Kas olete kindel, et teie saadetis vastab reeglitele?

Enne DHL Expressiga saatmist on oluline kontrollida, kas teie kaubad on keelatud või piiratud. Kui sul on kahtlusi oma saadetise aksepteeritavuses, siis palun võta ühendust DHL esindajaga. Riigipõhiselt keelatud või piiratud kaupade kohta lisateabe saamiseks õtke ühendust meie klienditeeninduse osakonnaga numbril +372 6 808 5555.

Keelatud kaupu ei ole lubatud transportida. Järgmised kaubad EI OLE ÜHELGI TINGIMUSEL lubatud DHL Expressiga transportimiseks.

 • Elusloomad (sealhulgas, kuid mitte ainult, imetajad, roomajad, kalad, selgrootud, kahepaiksed, putukad või linnud)
 • Jahitrofeed, loomade osad, nagu elevandiluu ja haiuimed, loomajäänused või loomsed kõrvalsaadused või nendest saadud tooted, mis ei ole ette nähtud inimtoiduks, on CITESi konventsiooni või kohalike seadustega keelatud.
 • Inimjäänused või põrm, mis tahes kujul
 • Kullakangid (või mistahes väärismetall)
 • Sularaha (praegune seaduslik maksevahend nagu pangatähed, valuutatähed, mündid), reisitšekid ja aktiveeritud krediitkaardid
 • Lahtised vääriskivid ja poolvääriskivid
 • Terviklikud tulirelvad, laskemoon, lõhkeained, lõhkeseadeldised, sealhulgas inertsed lõhkeained või katsekehad, õhkrelvad, tulirelvade koopiad või imitatsioonid või laskemoon
 • Ebaseaduslikud kaubad, nagu illegaalsed uimastid, sealhulgas kuid mitte ainult, narkootiliste ainete stimulandid, depressandid või hallutsinogeenid. Kanep või selle derivaadid
Vara, mille vedu on keelatud mis tahes riigi föderaal-, osariigi- või kohaliku omavalitsuse seaduste, määruste või statuudiga, kuhu või mille kaudu saadetist võib vedada

Järgmisi esemeid EI võeta vedamiseks vastu, kui DHL Expressiga ei ole teisiti kokku leppinud. Loa saamiseks peab ettevõte DHL Expressiga sõlmima erikokkuleppe ja veoks lubatud esemed fikseeritakse kliendiga kirjalikult.

 • Antiikesemed, kunstiteosed ja kujutav kunst üksikväärtusega üle 500 000 euro
 • Panderollid/ maksukleebised saadetise väärtusega üle 500 000 EUR
 • Sigaretid, sigarid, tubakatooted ja elektroonilised sigaretid või tarvikud saadetise väärtusega üle 500 000 euro. Elektroonilised sigaretid ja tarvikud nõuavad DHL Expressi eriluba.
 • Ohtlikud kaubad, sealhulgas (kuid mitte ainult) parfüümid, raseerimisjärgsed tooted, aerosoolid, tuleohtlikud ained, kuivjää, bioloogilised ained, UN klassifitseeritud ohtlikud kaubad ja mis tahes kaubad, mis on sellistena määratletud Rahvusvahelise Lennutranspordi Assotsiatsiooni (IATA) ja ohtlike maanteekaupade ("ADR") või rahvusvaheliste ohtlike merevedude (IMDG) eeskirjade alusel.
 • Mälestusmündid või -medalid ja kõrge väärtusega kogumisesemed, mille üksikväärtus või saadetise koguväärtus ületab 2000 eurot
 • (loomade) Jahitrofeed ja loomanahad, mis ei ole ette nähtud inimtoiduks
 • Finants- ja rahalised kaubad, mille saadetise väärtus on üle 500 000 euro. Näiteks mobiiltelefonide aktiveeritud SIM-kaardid, kinkekaardid, ürituste piletid, loteriipiletid, raha- või postitellimused, ettemakstud telefonikaardid, piletid (tühi tagavara), vautšerid/märgid, kasutamata margid jne.
 • Ehted ja kellad väärtuses üle 10 000 euro.
 • Mängurelvad, tulirelva osad, tulirelva lisad, laskemoona osad, elektrišokirelvad või kontrollitud sõjalised esemed.

DHL Expressi turvalisuspoliitika järgi ei transpordi DHL Express võltsitud kaupu. DHL Express ei soovi võltsitud kauba vedamisega end siduda ning võltsitud kauba impordi korral informeerib DHL Expressi tolliametnikke. Võltsitud kauba saatmine on keelatud paljudes riikides. Kui teile pakutakse väga odavalt firmatooteid on-line poodides või teiste kanalite kaudu, siis võib eeldada, et tõenäoliselt on tegemist võltsitud kaubaga. Kvaliteettooted, mida sageli kopeeritakse on järgmised:

 • Kingad
 • Rõivad
 • Kotid
 • Kallid käekellad
 • CD ja DVD plaadid
 • Parfüümid
 • Elektroonika
Selle tuvastamisel konfiskeerivad tollitöötajad kauba ning ostjat trahvitakse.