GoGreen Plus

Jätkusuutlik lennukikütus: teekond rohelisema elustiili poole!

Mis on GoGreen Plus?

DHL Express tõi hiljuti turule spetsiaalse lahenduse GoGreen Plus, mis aitab ettevõtetel säästva lennukütuse kasutamise kaudu vähendada nende saadetistega seotud süsinikdioksiidi heitkoguseid.

SAF on biokütus, mida toodetakse taastuvatest allikatest, nagu taimeõlid, loomsed rasvad, jäätmed ja põllukultuurid. SAF-i on spetsiaalselt loodud kasutamiseks traditsioonilise lennukikütuse asendajana ja võib vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid kuni 80% võrreldes fossiilkütustega.

Kuni siiani oli GoGreeni teenuse kaudu võimalik kompenseerida süsinikdioksiidi heitkoguseid väljaspool ettevõtte väärtusahelat (offsetting), näiteks puid istutatdes. Küll aga GoGreen Plus'i kaudu saate investeerida jätkusuutlikusse lennukikütusesse (SAF-i) ning selle läbi vähendate koheselt süsinikdioksiidi heitkoguseid oma tarneahelas sees (insetting) , ehk ei investeeri tehtud kahju neutraliseerimisse vaid DHL Express paiskab õhku juba vähem saastet.

MyDHL+ keskkonnas saate ühe linnukesega vähendada oma saadetise süsinikdioksiidi heitkoguseid 30%
(Lepingulistele klientidele kuni 80% - täitke vorm lehel keskel) gogreen plus


DHL Expressi jätkusuutlikkuse eesmärgid

Puhtad toimingud kliimakaitseks

Seada 2030. aasta eesmärgiks üle 30% säästva lennukütuse lisamise.

Elektrifitseerida 60% viimase miili sõidukitest ning suurendada jätkusuutliku kütuse osakaalu liiniveos 2030. aastaks 30%

Alates 2021. aastast süsinikuneutraalne lahendus kõikidele uutele hoonetele

Pakkuda rohelisi alternatiive kõigile meie põhitoodetele/lahendusteleMiks on nüüd rohkem kui kunagi varem – oluline keskenduda jätkusuutlikkusele

Oleme DHL-is jätkusuutlikkuse suhtes ülimalt kirglikud. Me mitte ainult ei soovi innukalt jätkusuutlikkust logistikatööstuses, vaid teeme ka kõvasti tööd, et aidata oma klientidel kredentsiaale parandada.Sinu keskkonnajalajälg

Erinevus Scope 1, 2 ja 3 jalajälje vahel – Mida teevad teised ettevõtted

Green House Gas Protocol Corporate Standard liigitab ettevõtte kasvuhoonegaaside heitkogused kolme Scope'i
Scope 1 ületab omanduses olevatest või kontrollitavatest allikatest pärinevaid otseseid heitkoguseid

Scope 2 hõlmab aruandva ettevõtte poolt tarbitud ostetud elektri, kütte jms tootmisest tulenevaid kaudseid heitkoguseid

Scope 3 hõlmab kõiki muid kaudseid heitkoguseid, mis tekivad ettevõtte väärtusahelas, kaasa arvatud transport ja toodangu jaotus
Enamiku ettevõtete jaoks on süsinikdioksiidi heitkoguste tekke tegurid peamiselt seotud 3. Scope'ga
Italian Trulli
Suurim Scope 3 heitkogus tuleb transpordist ja tootmisest. Ettevõtted toetuvad keerukale logistika- ja tarnevõrgustikule. Kaubavedu, kohaletoimetamine ja pakendamine moodustavad e-kaubanduse ettevõtte jalajälje kolm peamist elementi.
E-kaubanduse ettevõtte **home24** näide näitab, et Scope 3 emissioonid – need, mis tekivad väljaspool ettevõtet, nt. tarneahelas – domineerivad ettevõtte süsiniku jalajälje üle.
Ettevõtted on järjest suurema surve all 3. Scope'i heitkoguseid teavitama ja neid vähendama – ja peagi muutub see kohustuslikuks
Ülemaailmne regulatiivne maastik on nihkunud mitterahalise teabe avalikustamise suunas.

Mis tähendab, et ettevõtted peavad lisaks majandustulemustele aru andma ka oma heitkoguste kohta ning ettevõtetele avaldatakse üha suuremat survet oma heitkoguste aruannete esitamiseks ja vähendamiseks.Kuidas saab DHL Express sinu äri aidata

Jätkusuutlik lennukütus ja roheliste alternatiivsete transpordilahenduste pakkumine

Pakume täpseid kalkulatsioone Teie äri CO2e heitkogustele

Süsiniku andmed põhinevad viimastel ülemaailmsetel standarditel

Kompenseerime Teie saadetiste CO2e heitkogused

heakskiidetud keskkonnakaitseprogrammide kaudu

Absoluutne CO2e heitkoguste vähendamine

Insetting esindab kliimamuutuste vastu võitlemiseks võetud meetmeid oma tarneahelas

Protsessi usaldusväärsus on garanteeritud

kogu protsessi kontrollib sõltumatu asutus, mille on akrediteerinud Société Générale de Surveillance (SGS)SAF on järgmiste aastakümnete ainus skaleeritav lahendus

Umbes 90% meie jalajäljest tekitab meie õhuvõrgustik, jätkusuutlik lennukikütus on meie peamine võtmetegur süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamiseks.

JÄTKUSUUTLIK LENNUKÜTUS (SAF) ON ROHELINE ALTERNATIIV TRADITSIOONILISELE LENNUKIKÜTUSELE

Petrooleumi (tavaline lennukikütus) saadakse naftast, kuid SAF-i toodetakse alternatiivsest lähteainest, millel on täiustatud jätkusuutlikkuse profiil (nt kasutatud toiduõli, mais, jäätmed, vesinik või CO2 süntees).

 • SAF-i keemiline struktuur on sarnane traditsioonilistele fossiilkütustel põhinevatele lennukikütustele. See võimaldab kasutada SAF-i sisselastava kütusena, segades õhusõidukites petrooleumi ilma mootorit muutmata. Praegused segamismäärad on juriidiliste kohustuste tõttu piiratud 50%.

 • SAF suudab tõhusalt vähendada tüüpiliste lennukikütuste heitkoguseid elutsükli jooksul kuni 70–80%

 • SAF vähendab muid kahjulikke heitmeid, nagu tahked osakesed ja väävel, vastavalt 90% ja 100%

GoGreen+ hinnakujundus
Baashind on süsinikheite eemaldamise turuväärtus. Seda nimetatakse heite vähendamise hinnaks ning see on transpordi poolt põhjustatud 1 tonni CO2e vähendamise maksumus.

 • Arvesse võetakse SAF-i kulupreemiat. Ehk erinevus fossiilkütuste ja SAF-i vahel
 • CO2e vähendamise kulu = "Säästev lennukütuse kulud – miinus tavapäraste fossiilkütuste kulud" jagatuna "Säästva lennukütuse kasutamisest tulenev CO2e sääst"
 • GoGreen Plusi tasu 2023. aastal on 325 EUR/tonn CO2e
Saate meiega SAF-i investeerida meie teenuse GoGreen+ kaudu
Ja vähendage aktiivselt oma ulatuse 3 heitkoguseid Teie ettevõte otsustab, kui palju ta soovib oma CO2e-e vähendada ja kui palju säästvasse lennukütusesse investeerida

 • DHL Express kasutab panust SAF-i investeerimiseks ja sõltumatu audiitor kontrollib igal aastal ostetud SAF-i heitkoguste vähendamise väärtust ning kontrollib, kas kogu nende investeeringut on kasutatud ainult SAF-i jaoks.
 • Teie ettevõte saab sertifikaadi heitkoguste vähendamise väärtusega, mida saab kasutada oma Scope 3 jalajälje vähendamiseks
 • Pakume paindlikke arveldusvõimalusi (ühekordne summa või tasu kilogrammi kohta)
 • Täiendavad süsiniku jalajälje aruanded
DHL Express teatas kahest kõigi aegade suurimast säästva lennukütuse tehingust BP ja Nestega, mille maht on üle 800 miljoni liitri

 • CO2e sääst olelusringi alusel on hinnanguliselt võrdne aastaste kasvuhoonegaaside heitkogustega ligikaudu. 400 000 sõiduautot
 • Märkimisväärsed tehingud tähistavad suurt sammu Deutsche Post DHL Groupi eesmärgi suunas kasutada 2030. aastaks kogu lennutranspordis 30 protsenti säästvast lennukikütusest
The Book and Claim metoodika...
Book & Claim võimaldab lahti siduda konkreetsed atribuudid (nt keskkonnakasu) füüsilisest tootest, mida saab spetsiaalse raamatute ja nõuete registri kaudu eraldi üle kanda.

 • Book & Claim metoodikaga saab kindla koguse SAF-i broneerida ühes kohas ja seejärel taotleda teises kohas, mis pole algse asukohaga füüsiliselt seotud.
 • Tunnustatud Book & Claim metoodika abil saame pakkuda GoGreen Plusi kõikjal maailmas, olenemata sellest, kust me SAF-i ostame.
Italian Trulli
Aitame teil koostada teie jätkusuutlikkuse tegevuskava

Enamik ettevõtteid valib oma vähendamiseks järkjärgulise lähenemisviisi

Te ei pea oma heitkoguseid üleöö 100% vähendama. Valige järkjärguline lähenemisviis, mis sobib teie CO2e vähendamise plaanidega ja
Itaalia trulli