Oluline teave

Tutvu oma saadetisi puudutavate värskeimate uuendustega või muu olulise teabega!

Saksamaa pakendiseaduse muudatus

Alates 1. juulist 2022 jõustus Saksamaal pakendiseaduse muudatus.

  1. aastast kehtima hakanud Saksamaa pakendiseadus on mõeldud pakendikohustuste reguleerimiseks. Peaasjalikult jäätmete vähendamiseks ja keskkonnasõbraliku ringluse juurutamiseks.

Seoses juulis aset leidva muudatusega laieneb kõikide pakkematerjalide registreerimiskohustus, millega kaasneb ka vastavatele platvormidele registreerimise vajadus.

DHL Expressi jaoks ei too seadusemuudatus kaasa mingeid muutusi. Muudatus võib mõjutada kliente, kes tarnivad Saksamaale. Meie poolt pakutavad transpordipakendid ei kuulu süsteemis osalemise alla ning seetõttu ei kehti DHL Expressi suhtes registreerimis- ega litsentsimisnõuded.

Palume, et tutvute pakendiseadusega kaasnevate kohustustega iseseisvalt pakendiregistri kodulehel. Täpse info leiad siit.

Kõik imporditud ja riigisisesed saadetised Saksamaale või Saksamaal kuuluvad seaduslike eeskirjade alla. Eksportsaadetistele Saksamaa pakendiseadus ei kehti (kuna jäätmeid Saksamaal ei teki). Seetõttu peaksid ekspordisaadetiste saatjad end sihtriigi õigusraamistikust teavitama.

COVID-19

COVID-19 pandeemiast tulenevad ajutised kohandused DHL Expressi ajakriitiliste saadetiste jaoks. Kuna olukord on dünaamiline, võidakse teavet ette teatamata muuta.

Edukate kohaletoimetamiste tagamiseks paluge oma eraisikutest vastuvõtjatel registreeruda aadressil www.ondemand.dhl.com , kus nad saavad valida saadetiste ümbersuunamise, sealhulgas ka kontaktivaba kohaletoimetamise.

Ajakohane COVID-19 informatsioon on leitav siit

Korduma kippuvad küsimused on leitavad siit

Vaadake mida teeb Deutsche Post DHL Groupi koroonaviiruse leviku peatamiseks siit

Isikuandmete kogumine

Pange tähele, et DHL Express Estonia on vastavalt postiteenuste seadusele (artikkel 20, lõige 1, punkt 11) kohustatud koguma teie isikuandmeid kullerteenuste osutamiseks.

DHL Express kohustub koos kõigi rahvusvaheliste postiteenuste pakkujatega koguma ja säilitama teie kohta järgmisi andmeid: kõigi rahvusvaheliste saadetiste saatjate täisnime ja isikukoodi või ID-kaardi numberit, olenemata sellest, kas saadetis on saadetud ettevõtte või eraisiku nimelt.

Kõiki isikuandmeid kogutakse, töödeldakse ja säilitatakse kooskõlas LPPD - isikuandmete kaitse üldmääruse ja DHL Express Eesti isikuandmete kaitse poliitika nõuetega.

Petukõned ja SMS-id

DHL-i on hoiatatud tema ärinime volitamata kasutamisest SMS-sõnumites, milles palutakse vastuvõtjatel alla laadida rakendus koos laiendiga ".apk".

Soovitame teil meile esimesel võimalusel teada anda, saates kahtlase SMS-i ekraanipilt aadressile phishing-dpdhl@dhl.com ning lisades sõnumisse kahtlase SMS-i saatnud telefoninumbri.

Pärast petturliku sõnumi teatamist DHL-ile, kustutage see ja ärge mingil juhul rakendust alla laadige.

Vaadake lisateavet pettuste kohta

DHL-i teeninduse ajutine peatamine

DHL Express on taastanud saadetsite kohaletoimetamise teenuse tetaud Ukraina piirkondadesse. Kuna tegutseme kõrgendatud riskidega piirkonnas, võivad lisanduda lisatasud. Impordi teenused Venemaale ja Valgevenesse on peatatud, mistõttu me ei võta vastu saadetisi nendesse riikidesse. Sellest tulenevalt on DHL Express otsustanud peatada ka oma siseriiklikud teenused Venemaal alates 1. septembrist 2022.

Tutvuge lisateabega siin

Eriolukorra lisatasu regulatsioon

COVID-19 on avaldanud märkimisväärset mõju ülemaailmsele lennutööstusele ja ülemaailmsetele tarneahelatele. Selleks, et saaksime teile ja teie klientidele pakkuda usaldusväärset ja kvaliteetset kullerteenust, võttis DHL Express 2020. aastal kasutusele ajutise eriolukorra lisatasu (ESS).

Vaadake eriolukorra lisatasu üksikasju